Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) jest organizacją studencką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrzeszającą studentów kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Oficjalnie działalność w strukturze Uniwersytetu Medycznego rozpoczęliśmy 25 kwietnia 2013r. Mimo krótkiej historii, nasza aktywność w środowisku akademickim jest zauważalna. Współpracujemy zarówno z jednostkami wewnętrznymi uczelni (m.in. Biurem Promocji, Akademickim Biurem Karier), jak również z przyszłym środowiskiem zawodowym – Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Przedstawiciele ŁTSML reprezentują kierunek oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko podczas wydarzeń takich jak Drzwi Otwarte czy Pikniki Naukowe, ale także na różnorodnych konferencjach, zjazdach, sympozjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

AKTUALNOŚCI

Dzień Krwiodawcy

Dzień Krwiodawcy

14 czerwca 2017 roku na Starym Rynku obchodziliśmy Dzień Krwiodawcy oraz Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Członkowie naszej organizacji nie tylko służyli pomocą, odpowiadali na pytania odnośnie krwi oraz mierzyli przygodną glikemię, aleCzytaj więcej

Konferencja:

Konferencja: " Współpraca Zawodów Medycznych w leczeniu chorób zakaźnych"

W dniu 13 maja 2017 roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odbyła się konferencja pt.: „ ”, organizowana przezCzytaj więcej

Akcja- Pacjent pod opieką Diagnosty

Akcja- Pacjent pod opieką Diagnosty

27 maja 2017r. W C.H. Sukcesja odbyła się Ogólnopolska akcja studentów Analityki Medycznej " Pacjent pod opieką Diagnosty" Zainteresowani mogli skorzystać z badania przygodnej glikemii oraz obejrzeć w jaki sposób wykonujeCzytaj więcej

Partnerzy