Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) jest organizacją studencką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrzeszającą studentów kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Oficjalnie działalność w strukturze Uniwersytetu Medycznego rozpoczęliśmy 25 kwietnia 2013r. Mimo krótkiej historii, nasza aktywność w środowisku akademickim jest zauważalna. Współpracujemy zarówno z jednostkami wewnętrznymi uczelni (m.in. Biurem Promocji, Akademickim Biurem Karier, Fumedem), jak również z przyszłym środowiskiem zawodowym – Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Przedstawiciele ŁTSML reprezentują kierunek oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko podczas wydarzeń takich jak Drzwi Otwarte czy Pikniki Naukowe, ale także na różnorodnych konferencjach, zjazdach, sympozjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

AKTUALNOŚCI

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego
III Laboratorium Możliwości

III Laboratorium Możliwości

10 kwietnia 2021 odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Laboratorium Możliwości. Naszym gościem był pan Janusz Sienko - dyrektor operacyjny Synevo. Pan dyrektor opowiedział nam o swojej drodze zawodowej, o wyzwaniachCzytaj więcej

Analityka Medyczna - co musisz wiedzieć, żeby nie zwariować

Analityka Medyczna - co musisz wiedzieć, żeby nie zwariować

W tym roku pandemia nie przeszkodziła nam w zorganizowaniu Dni Otwartych. Nieco inaczej, ale i tak udało nam się spotkać z maturzystami. "Analityka medyczna - co musisz wiedzieć, żeby nieCzytaj więcej

Partnerzy