Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) jest organizacją studencką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrzeszającą studentów kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Oficjalnie działalność w strukturze Uniwersytetu Medycznego rozpoczęliśmy 25 kwietnia 2013r. Mimo krótkiej historii, nasza aktywność w środowisku akademickim jest zauważalna. Współpracujemy zarówno z jednostkami wewnętrznymi uczelni (m.in. Biurem Promocji, Akademickim Biurem Karier), jak również z przyszłym środowiskiem zawodowym – Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Przedstawiciele ŁTSML reprezentują kierunek oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko podczas wydarzeń takich jak Drzwi Otwarte czy Pikniki Naukowe, ale także na różnorodnych konferencjach, zjazdach, sympozjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

AKTUALNOŚCI

Świąteczne Życzenia
Świąteczna Paczka

Świąteczna Paczka

14.12.2016 roku przedstawiciele ŁTSML-u udali się ze świątecznymi paczkami do Domu Dziecka nr 5 w Łodzi. Iskry radości w oczach dzieci mogły rozpalić niejedno serce! Dziękujemy wszystkim Studentom oraz Pracownikom Wydziału FarmaceutycznegoCzytaj więcej

Światowy Dzień Walki z AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS

05.12.2016r. na wydziale Farmaceutycznym, ŁTSML wraz z Młodą Farmacją zorganizowali Światowy Dzień Walki z AIDS- przez cały dzień można było przyjść do stosika, wziąć udział w konkursie, poszerzyć swoją widzęCzytaj więcej

Partnerzy