Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) jest organizacją studencką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrzeszającą studentów kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Oficjalnie działalność w strukturze Uniwersytetu Medycznego rozpoczęliśmy 25 kwietnia 2013r. Mimo krótkiej historii, nasza aktywność w środowisku akademickim jest zauważalna. Współpracujemy zarówno z jednostkami wewnętrznymi uczelni (m.in. Biurem Promocji, Akademickim Biurem Karier, Fumedem), jak również z przyszłym środowiskiem zawodowym – Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Przedstawiciele ŁTSML reprezentują kierunek oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko podczas wydarzeń takich jak Drzwi Otwarte czy Pikniki Naukowe, ale także na różnorodnych konferencjach, zjazdach, sympozjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

AKTUALNOŚCI

I Laboratorium Możliwości

I Laboratorium Możliwości

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu "Laboratorium możliwości". Naszym gościem była pani prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - Alina Niewiadomska. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wyzwaniach, jakie stawiane są diagnostom, a takżeCzytaj więcej

Projekt

Projekt "FUMED edukuje - studiuj w Łodzi!"

Niedawno zakończyliśmy projekt "FUMED edukuje - studiuj w Łodzi!" wspomagany przez fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obejmował on wyjazdy do 10 szkół średnich w województwie łódzkim, podczas których realizowaliśmyCzytaj więcej

Konferencja Medycyny Laboratoryjnej

Konferencja Medycyny Laboratoryjnej

7 listopada sześcioro członków ŁTSML-u wspierało organizację konferencji Medycyny Laboratoryjnej, która odbyła się w szpitalu CKD. Tego dnia Aula Zachodnia była wypełniona po brzegi, więc nasi koledzy mieli niemało pracy.Czytaj więcej

Partnerzy