W dniu 22 kwietnia 2017 odbyła się Konferencja Studentów Wydziału Farmaceutycznego z okazji 150-tych urodzin Marii Curie-Skłodowskiej.

Było to pierwsze takie przedsięwzięcie, w którym połączyły siły wszystkie kierunki naszego wydziału. Głównym punktem konferencji był konkurs prac studentów, którzy prezentowali wyniki swoich badań w formie prezentacji lub plakatu. Wystąpienia studentów były przeplatane wykładami z różnych dziedzin nauki. Można było dowiedzieć się między innymi o działaniu nowych środków dopingujących, kierunkach rozwoju w firmach farmaceutycznych czy usłyszeć kilka słów o ścieżce kariery analityka medycznego. W ten sposób każdy mógł dowiedzieć się czegoś interesującego w swojej dziedzinie, ale również poszerzyć horyzonty w innych. Konferencja była pierwszym krokiem w zacieśnianiu kontaktów między studentami różnych kierunków na naszym wydziale. Doświadczenie oraz wiedza zdobyta na konferencji, może przynieść korzyści w przyszłym rozwoju jej uczestników. Organizacją zajęła się Młoda Farmacja Łódź wraz Studenckim Kołem Kosmetologii. Nasza organizacja wspomogła wydarzenie od strony obsługi.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje konferencji będą jeszcze większym sukcesem, a nasz wkład będzie coraz większy.