W dniu 13 maja 2017 roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odbyła się konferencja pt.: „ ”, organizowana przez „Fundację deMedici”. Była to już druga konferencja z cyklu „Współpraca Zawodów Medycznych”. Wraz z Prelegentami rozważaliśmy jak powinien wyglądać prawidłowy schemat leczenia oraz diagnostyki w chorobach zakaźnych, co jest ważne szczególnie teraz w czasie intensywnych debat nad bezpieczeństwem szczepień oraz rosnącej lekooporności. Przeznaczona była dla studentów oraz specjalistów reprezentujących zawody medyczne z całej Polski szczególnie dla lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarek.
Pierwszym prelegentem była Mgr Maria Ciuruś-Asystent w Zakładzie Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Specjalista ds. epidemiologii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. Pani magister zaprezentowała nam bardzo interesujący wykład pt.: „Bezpieczeństwo pacjentów i pracowników medycznych w dobie narastającej lekooporności drobnoustrojów.” Nawet dla osób, które świadome są zachowywania odpowiedniej higieny pracy w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z drobnoustrojami potencjalnie niebezpiecznymi, zaprezentowane sytuacje i ich wpływ na przenoszenie bakterii, powiększenie czasu hospitalizacji i wzrost kosztów leczenia robiły wrażenie.
Następnym prelegentem była Dr n.med. Elektra Szymańska-Garbacz- specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Pani doktor zaprezentowała nam wykład pt.: „Homo vaccinatum AD MMXVII”, w którym przybliżyła historię ruchów antyszczepionkowych oraz obaliła szereg mitów z tym związanych. Wskazała również istotne problemy, które można wyeliminować, a które mogą przyczyniać się do wzrostu popularności takich ruchów.
Kolejnym prelegentem był dr n. farm. Paweł Lisiecki. Starszy Wykładowca Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mikrobiolog posiadający uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty z zakresu farmacji aptecznej. Pan doktor omówił w wykładzie pt.: „ Współpraca zawodów medycznych w chorobach zakaźnych z punktu widzenia farmaceuty apteki szpitalnej i apteki otwartej” jak wygląda oraz jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy farmaceutą a resztą kadry diagnostycznej pacjenta. Szczególną uwagę zwrócił na potencjał jaki, co już zauważono na Zachodzie, drzemie we wprowadzeniu Opieki Farmaceutycznej i Farmacji Klinicznej w Polsce. Mocniej zaznaczony udział farmaceuty w procesie leczenia pacjenta cierpiącego na choroby przewlekłe, czy też w przypadku niektórych sytuacji związanych z hospitalizacją wydaje się najlepszą drogą na spory postęp w zakresie zarówno poprawy jakości opieki, jak i roli cieszącego się zaufaniem publicznym zawodu farmaceuty.
Ostatnim prelegentem konferencji była Prof dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak, specjalista z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej, kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Kierownik Międzywydziałowej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, pełnomocnik rektora ds specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Pani profesor zaprezentowała wykład pt.: „Rola diagnosty w identyfikacji i terapii chorób zakaźnych”, w którym omówiono jak ważnym ogniwem w terapii pacjenta jest zawód diagnosty laboratoryjnego. Poruszono także kwestie wprowadzenia do zawodu diagnosty osób poza wykształceniem medycznym, co spowoduje zmniejszenie jakości badań, których nie tylko poprawność wykonania, ale i odpowiednia ocena są kluczowe w procesie diagnozowania pacjenta.

19250156_2326389304253156_579778203_o 19250137_2326385694253517_700067405_o 19243746_2326389244253162_1903887236_o 19238433_2326385580920195_441521161_o 19238380_2326385704253516_484893411_o 19191024_2326385654253521_960084201_n 19191110_2326385437586876_1439645464_n 19198585_2326385400920213_392486435_n 19204975_2326389317586488_1402624383_o 19238367_2326389287586491_1121380564_o 19190718_2326385590920194_663024692_n