14.01.2021 na platformie Teams odbył się konkurs prac magisterskich. Tym razem udział mogli wziąć absolwenci wszystkich trzech kierunków wydziału: Analityki Medycznej, Farmacji oraz Kosmetologii.

W skład Komisji Konkursowej weszli:
– Dr hab. n. med. prof. uczelni Anna Kilanowicz-Sapota– przewodnicząca Komisji
– Dr hab. n. med. prof. uczelni Joanna Sikora
– Dr hab. n. med. prof. uczelni Bogusława Pietrzak
– Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz
– Przedstawiciele studentów poszczególnych kierunków: Sebastian Myślicki, Krystian
Skrobisz, Katarzyna Maślanka

Po zsumowaniu punktów i naradzie Komisja wyłoniła zwycięzców:

Na kierunku Analityka Medyczna
– I miejsce zdobył mgr Piotr Nazarek za pracę „Weryfikacja walidacji
zautomatyzowanego testu spektrofotometrycznego do ilościowego oznaczania litu w
surowicy i osoczu ludzkim”. Promotor pracy: Dr n. med. Kinga Rośniak-Bąk
– II miejsce zdobyła mgr Sylwia Metryka za pracę „Zastosowanie sekwencjonowania
metodą Sangera do weryfikacji zmian patogennych w diagnostyce zaburzeń
hematologicznych metodą NGS”. Promotor pracy: Dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora

Na kierunku Farmacja
– I miejsce zdobyła mgr Adrianna Sadkowska za pracę „Ocena właściwości
antykoagulacyjnych nowych sulfonamidowych pochodnych metforminy w warunkach in
vitro”. Promotor pracy: Dr hab. n. farm. prof. uczelni Magdalena Markowicz-Piasecka
– II miejsce zdobyła mgr Agata Myśliwiec za pracę „Wpływ nowych ligandów
receptorów 5-HT na aktywność ludzkich”. Promotor pracy: Dr hab. n. med. prof.
uczelni Joanna Sikora
– III miejsce zdobyła mgr Kamila Bepirsz za pracę „Związki koordynacyjne jonów
bimetali z azolami”. Promotor pracy: Prof. dr hab. n. farm. Justyn Ochocki

Na kierunku Kosmetologia
– I miejsce zdobyła mgr Paulina Rajska za pracę „Profilaktyka podologiczna stopy
cukrzycowej”. Promotor pracy: Dr n. techn. Mirella Batory
– II miejsce zdobyła mgr Adrianna Nowak za pracę” Wpływ niedoczynności tarczycy na
kondycję skóry oraz metody jej regeneracji”. Promotor pracy: Dr n. med. Jolanta Janus

Komisji dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w tradycyjnej stacjonarnej formie.

W tych nietypowych warunkach mogliśmy sobie pozwolić jedynie na pamiątkowy zrzut ekranu.